זמני השבת במרכז העיר מילאנו

זמני השבת הקרובה (פרשת Behaalotecha 22/06/2024)
כניסת שבת: 20:58
יציאת שבת: 22:14